2019-08-28

S neox to nowy, kompaktowy profilometr optyczny do pomiarów powierzchni

PLu Apex to wszechstronny profilometr umożliwiający pomiar każdej powierzchni optycznej. Profilograf laserowy jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym (wykorzystywany do tego jest typ samochodu dostawczego). Profilograf laserowy to wielofunkcyjne urządzenie służące do pomiaru cech nawierzchni drogowych. S neox to nowy, kompaktowy profilometr optyczny http://metalografia-pik.pl/mikroskopy/profilometry-optyczne-3d/ do pomiarów powierzchni. W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą. Profilometr optyczny umożliwia szybkie i bezkontaktowe odwzorowanie powierzchni w trzech wymiarach w niedużym powiększeniu. Profilometr optyczny analizuje powierzchnię wykorzystując zjawisko interferencji światła białego. Profilometr posiada niewielkie gabaryty zewnętrzne oraz bardzo ekonomiczną cenę. W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Profilograf laserowy jest uniwersalnym urządzeniem pod względem prędkości z jaką pojazd pokonuje dystans w trakcie dokonywania pomiarów. DektakXT to profilometr stykowy firmy Bruker, stanowiący dziesiątą generację urządzenia, które jest sukcesywnie rozwijane od ponad. Do badań kuli wykorzystano stykowy profilometr optyczny. Profilometr – to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru odpowiednich parametrów chropowatości i falistości powierzchni. Huaris Mobi to pierwszy na świecie mobilny profilometr wiązki laserowej. Profilometr jest łatwy w obsłudze, trwały, umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów szerokości wiązki laserowej oraz jest ekonomiczny w zakupie. Rozwinęliśmy mobilny profilometr wiązki laserowej, dzięki czemu nie musisz już więcej używać komputera klasy PC przy pomiarach charakteryzujących wiązkę. Każdy profilometr składa się z co najmniej dwóch części – detektora, oraz miejsca w którym znajduje się próbka (uchwyt). Profilometr P3 jest bardzo ekonomicznym i funkcjonalnym rozwiązaniem. Opracowany profilometr jest urządzeniem uniwersalnym, o dużych możliwościach dalszej rozbudowy i modyfikacji. W praktyce profilometr optyczny skanuje badany materiał pionowo. Nasz profilometr daje możliwość automatycznego wygenerowania raportów z pomiaru w formie pliku. Nasz profilometr kierujemy do szerokiego gremium odbiorców dla jak najpowszechniejszego spektrum zastosowań. Profilometr umożliwia pomiar wszystkich standardowych parametrów szerokości wiązki, które są znane środowisku naukowemu oraz w przemyśle. Profilometr posiada możliwość sklejania (stichingu) mierzonej. Profilometr może pracować w dwóch trybach: automatycznym i manualnym.