2020-05-16

W przedstawionym kodzie wykorzystywana jest funkcja SendMessage, która wysyła komunikat

Z tym kursem video poznasz podstawy obsługi edytora Unity oraz tworzenia skryptów C#. Tworzenie gier komputerowych 3D jest oparte na programie Unity Pro w wersji 5, a skrypty pisane w trakcie kursu są zarazem wprowadzeniem do języka C#. Dociekliwi mog� naturalnie zajrze� do MSDN po kompletny opis funkcji LoadImage(). W przedstawionym kodzie wykorzystywana jest funkcja SendMessage https://www.sendmessage.pl, która wysyła komunikat do programu na podstawie uchwytu do programu, jest to pierwszy argument, drugi argument to rodzaj komunikatu. This method does not perform standard COM and SendMessage pumping. Ale w czym nie pomogło, w dowiedzeniu się, co zwraca SendMessage i GetLastError? Ta metoda nie wykonuje standardowej pompowania modelu COM i SendMessage. Podobna funkcja - SendMessage - wysyła komunikat do okna określonego w parametrze hWnd i czeka na jego obsłużenie, po czym zwraca jego rezultat. W rozdziale znajduje się również omówienie funkcji do ręcznego wysyłania komunikatów SendMessage jak i ręcznego ustawiania współrzędnych myszki za pomocą funkcji SetCursorPos. A kiedy znudzi nam si� ukrywanie i odkrywanie paska, warto aby�my zajrzeli do MSDN po opis funkcji FindWindow(), a tak�e FindWindowEx(). Chodzi tu o to, że sendMessage wysyła wiadomość, a nic jej nie odbiera. So that leaves me with the calls sendMessage and postMessage. Not directly your question, but the difference between SendMessage and PostMessage is that Send is a blocking call, Post returns immediately (before the receiving application has processed it). Gra przygodowa z Unity 5 Unity to świetna aplikacja przeznaczona do tworzenia gier. Dzięki Bogu na tym etapie mam sendMessage tylko w jednym miejscu, bo bym rozerwał szaty i posypał głowę popiołem. *Brak dodatków do Unity w postaci. Zainteresowani, kt�rzy z pewno�ci� przeczytaj� opis funkcji GetWindow() w MSDN, powinni jeszcze zwr�ci� uwag� na zagadnienie posiadania okien (ang. Ta smutna namiastka stack trace’a nie mówi gdzie jest ten sendMessage, który woła na puszczy, mówi tylko że gdzieś jest jakiś. EnglishIt is simply different, and as a Hungarian, I would be grateful if you could respect this in the spirit of unity in diversity. W przypadku SendMessage mamy pewność, że komunikat zostanie wykonany - jeżeli jest to możliwe, lub nie - jeżeli pojawią się nieprzewidziane okoliczności, ale funkcja zawsze o tym powiadomi. Możemy skorzystać z dwóch bardzo podobnych funkcji SendMessage i PostMessage. \nPodobna funkcja - SendMessage - wysy\u0142a komunikat do okna okre\u015blonego w parametrze hWnd i czeka na jego obs\u0142u\u017cenie, po czym zwraca jego rezultat.